Ons privacy- en cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met deinfrashop.nl. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In dit privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe deinfrashop.nl met persoonsgegevens omgaat. deinfrashop.nl zal uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van deinfrashop.nl bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is deinfrashop.nl, Christinastraat 53, 3921 BS te Elst (U).

 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

 • Wanneer u producten en/of diensten van ons afneemt;
 • wanneer u klant bij ons wilt worden;
 • wanneer u contact hebt met deinfrashop.nl. Dit contact kan persoonlijk of telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benaderd, meedoet aan enquêtes, acties of onderzoeken, gebruik maakt van onze website, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via sociale media benadert;
 • wanneer u solliciteert op één van onze openstaande vacatures.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek, worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

 • Een klantrelatie met u aan te gaan, te onderhouden, onze producten en/of diensten te leveren en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze (nieuwe) producten en/of diensten en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;
 • ter ondersteuning van communicatie en voor het uitvoeren van (directe) marketingdoeleinden;
 • voor interne analyses en procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten en marktonderzoek;
 • om een sollicitatie op een vacature in behandeling te kunnen nemen;
 • klachten en verzoeken om informatie af te handelen;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacybeleid genoemde doelen te bereiken. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door deinfrashop.nl. En voor zover dit mag op grond van wet- en regelgeving.

 

E-mail

 

U kunt u aanmelden voor de online nieuwsbrief van deinfrashop.nl. Hiermee verleent u toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Wij gebruiken deze informatie om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten, acties, etc. Ook kan het zijn dat wij u benaderen om deel te nemen aan (markt)onderzoek ter verbetering van onze producten en/of dienstverlening. Vanzelfsprekend staat het u geheel vrij om hiervan af te zien.

 

Ook bieden wij u altijd de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven voor de betreffende nieuwsbrief. Dit kun u doen door een e-mail te sturen naar o.v.v. “afmelden nieuwsbrief” info@deinfrashop.nl of via de afmeldlink in de verzonden e-mail.

 

Cookies 

 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor onze dienstverlening belangrijk en wij willen u dan ook zo goed mogelijk informeren over het gebruik van deze cookies.

 

Met behulp van cookies zorgt deinfrashop.nl er onder meer voor dat wij uw instellingen en voorkeuren onthouden. Hierdoor verloopt een volgend bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.

 

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar voor het functioneren van onze website. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een automatische login of het automatisch invullen van uw gegevens. Ook worden producten die u heeft bekeken en die u in uw winkelwagen geplaatst onthouden wanneer u op een later moment onze website weer bezoekt.
 • Optimalisatie cookies
  Wij gebruiken deze cookies vooral om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina’s het meest bezocht worden en welke pagina’s effectief zijn. Hiermee optimaliseren we uw gebruiksgemak. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics, zie hieronder. Deze gegevens blijven altijd anoniem en kunnen wij niet gebruiken om u, als persoon, te identificeren.

 

Google Analytics

 

Deinfrashop.nl maakt gebruik van Google Analytics cookies om het gebruik van de website en diensten te kunnen analyseren. Deinfrashop.nl heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw IP-adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven deinfrashop.nl informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen de website en/of diensten. Deze informatie helpt deinfrashop.nl om de indeling van de website en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics

 

Uiteraard is het ook mogelijk om uw eigen browser zo in te stellen dat u geen cookies ontvangt. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. Houd er wel rekening mee dat bepaalde delen van onze website niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.

 

Beveiliging

 

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en we nemen de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ze tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen. Wanneer we gegevensverwerking uitbesteden, leggen we contractuele verplichtingen op om uw informatie te beschermen.

 

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

 

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die deinfrashop.nl van u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kan u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via info@deinfrashop.nl.

 

 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform  art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

 

Vragen

 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon.

 

Wijzigingen

 

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy- en cookiebeleid aan te passen. De meest recente versie is altijd te vinden op www.deinfrashop.nl/klantenservice. Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

 

 

 

Laatste wijziging: 24 mei 2018