Wilt u uw bestelling retourneren? Lees hier hoe het werkt

Retourneren

 

Herroepingsrecht

deinfrashop.nl wil uiteraard dat u tevreden bent met de artikelen die u bij ons koopt.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, de niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 


Wanneer u een bestelling retour wil zenden, dient u deinfrashop.nl hiervan, bijvoorkeur via email info@deinfrashop.nl, op
de hoogte te stellen. Vermeld daarin om welk artikel het gaat, maar ook graag het factuur- en pakbonnummer.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, deinfrashop.nl, Beatrixstraat 53, tel.: 0318 - 82 46 16, mail: info@deinfrashop.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U dient het goed zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons, deinfrashop.nl, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u het goed terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van het goed komen voor uw rekening.

 

Wij stellen het zeer op prijs indien u de pakbon of de factuur van de aankoop mee retour stuurt in de verpakking. Producten die speciaal zijn gemaakt op klantspecificaties worden niet retour genomen. 

 

Terugbetaling als gevolg van herroeping dient volgens de wet direct en in ieder geval niet later dan 14 (kalender-)dagen na de herroepingsverklaring te worden uitgevoerd. 

 

LET OP!

Wij kunnen de procedure voor een terugbetaling pas starten als uw retourzending bij ons magazijn binnen, geregistreerd en gecontroleerd is door ons personeel. Ook indien wij sluitend bewijs hebben ontvangen dat het goed door u aan ons is geretourneerd, starten wij de terugbetalingsprocedure.
U krijgt altijd via e-mail een bevestiging van ontvangst van ons magazijn zodra uw retour binnen is. Daarna storten wij het bedrag dat u van ons tegoed hebt terug op uw bankrekening (dus na ontvangst en registratie van uw retour). De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

Retouradres:        

deinfrashop.nl
Addenshoeve 12
3911 TG Rhenen

 

 

Wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht:

 

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;

- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

deinfrashop.nl hecht waarde aan een goed retourbeleid voor haar klanten.